Я студент з України і мені потрібна допомога

Nové číslo internetového odborného časopisu mostykrodine.sk je na svete. Hlavnou témou je Vzťahová väzba. Môžete sa tešiť na zaujímavý rozhovor s Jozefo Haštom. dozviete sa aký majú súvis dojčenie a vzťahová väzba, dočítate as o potrebe vzťahovej väzby a jej úskaliach v náhradných rodinách.Prečítať si môžete i zaujívamý článok o tom ako funguje pestúnska starostlivosť vo Francúzsku. K časopisu sa dostanete TU.

Obsah:

1/ Rozhovor s popredným slovenským psychiatrom MUDr. Jozefom Haštom PhD.
2/ Význam náhradného rodičovstva pre deti z detských domovov – Mgr. Elena Vaňová
3/ Význam bondingu v skorom postnatálnom období – PhDr. Ľudmila Matulníková PhD.
4/ Vzťahová výchova a dojčenie – Mgr. Andrea Poloková
5/ Vplyv citovej väzby na vývin mozgu – MUDr. Janka Nosková
6/ Mentalizovanie a rozšírená empatia ako základ pre individuálny vývin jedinca – MUDr. Bohdana írešová, MUDr.Róbert Košťan
7/ Vzťahová väzba a potreby detí v náhradnej starostlivosti – PhDr. Katarína Výbochová
8/ Podpora vzťahovej väzby v podmienkach detského domova z pohľadu psychológa – Mgr. Andrea udeková, Úsmev ako dar
9/ Zvládanie odchodu dieťaťa z profesionálnej rodiny profesionálnymi rodičmi – PhDr. Alena Hepnerová
10/ Vzťahová výchova – voľba pre moderných rodičov – MUDr. Jela Maliariková
11/ Dieťa s neistou vzťahovou väzbou v osvojiteľskej rodine- Mgr. Katarína Gromošová
12/ Podpora vzťahovej väzby profesionálneho rodiča a dieťaťa v detskom domove – PhDr. Emília ibulová
13/ Špecializované programy na podporu budovania vzťahu – Milada Bohovicová o zahraničia

Zo zahraničia:

14/ Pěstounská profesionální péče ve Francii, práce s pěstouny a rodiči umístneného dítete, přihlédnutím ke specifice pěstounské péče pro nejmensší děti – Ivanka SIMEK-LEFEUVRE

Všimli sme si
15/ Bezpečná vzťahová väzba – knižná novinka z pera známeho psychológa a psychiatra Karla Heinza rischa
16/ Do vašej pozornosti: O vzťahovej väzbe a jej význame pre deti v náhradnej starostlivosti Z konferencie v Rajeckých Tepliciach

www.mostykrodine.sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.