Я студент з України і мені потрібна допомога

13. novembra sa konalo záverečné stretnutie zážitkového vzdelávacieho programu PRIDE pre náhradných rodičov, ktorý sa začal v septembri tohto roku. Za tých niekoľko mesiacov sa nám podarilo na prijatie dieťatka pripraviť ďalších 18 náhradných rodičov. Okrem budúcich náhradných rodičov sa kurzu zúčastnil aj jeden sociálny pracovník pracujúci s mladými dospelými.

Tak ako je to nášmu vzdelávaciemu programu vlastné, aj tejto skupine záujemcov o náhradné rodičovstvo ponúkol potrebné informácie, poznatky, no hlavne zážitky. Aby rodičia dokázali porozumieť vnútornému svetu dieťaťa, ktoré stratilo svoju pôvodnú rodinu, potrebujú porozumieť vlastným stratám, vlastnej požiadavke istoty… jednoducho vlastnému vnútornému svetu. A práve k tomu ich viedli lektorky: psychologička Andrea Hudeková a sociálne pracovníčky Alexandra Miklošková a Emília Bezáková.

Program kurzu PRIDE má svoju pevnú štruktúru, skladá sa z 9 skupinových stretnutí a dvoch individuálnych konzultácií. No každá skupina účastníkov je iná, a preto sa náplň niektorých stretnutí  snažíme prispôsobiť ich potrebám, temperamentu či zameraniu.
„Rodičia v tejto skupine boli už od začiatku otvorení možnosti prijať aj rómske dieťa, ale potrebovali sa o tejto téme dozvedieť viac. A tak sme celé jedno stretnutie venovali výchove rómskeho dieťaťa a možnostiam, ako podporovať a rozvíjať jeho pozitívnu rómsku identitu,“ hovorí lektorka Andrea Hudeková.

Identita detí, ktoré prichádzajú do náhradných rodín, nech už je akákoľvek, je poznačená trhlinou. Deti nestratili len svoju pôvodnú rodinu, ale aj svoje sociálne zázemie, známy spôsob života a vzorce správania, ktoré ich až dovtedy obklopovali. Ocitajú sa v úplne novej životnej situácii. A aby im „noví rodičia“ pomohli túto trhlinu zaceliť, potrebujú preukázať rešpekt k ich pôvodnej rodine. Len tak môže byť identita dieťaťa opäť celistvá, bez chúlostivých bielych miest. Aj to sa u nás mohli naučiť a do hĺbky pochopiť účastníci programu PRIDE.

„Možno sa ani tak nezmenilo naše nastavenie, ako skôr bolo pre nás objavné pozrieť sa na celú vec z iného uhlu pohľadu. Z pohľadu dieťaťa, ktoré potrebuje rodičov. A musím sa priznať, že ma zarazilo, keď som si uvedomil, čo všetko majú tie deti za sebou, ako žili a čím si museli prejsť,“ priznáva Ľuboš, ktorý kurz navštevoval spolu s manželkou. No ako na záver dodáva:  „Teraz už, snáď, dokážeme lepšie pochopiť, čo tieto deti prežívajú a ako rozmýšľajú.“

Na posledné stretnutie prišli čerstvých adeptov náhradného rodičovstva podporiť aj 3 náhradné mamy, ktoré pred časom prešli rovnakým vzdelávaním. Dve z nich sa dnes starajú práve o rómske deti, ktoré u nich našli potrebnú lásku a prijatie. Veríme, že podobne sa bude dariť aj ďalším deťom. Rodičia im už pripravili nové hniezda a program PRDIE im pomohol vystlať ich porozumením a vnímavosťou.

Ďakujeme budúcim náhradným rodičom, že nám dovolili uviesť ich do sveta náhradného rodičovstva a sprevádzať prípravou na ich náročnú a obdivuhodnú celoživotnú úlohu.

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.