Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta v KC SPDDD Úsmev ako dar v Ružomberoku. Výberové konanie sa uskutoční dňa 21/03/2019 o 10.00 hod. v priestoroch KC SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, Ružomberok.

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu KC SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, Ružomberok. Všetky ďalšie informácie nájdete tu.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.