Я студент з України і мені потрібна допомога

Vážení kolegovia, milí priatelia, priaznivci a podporovatelia uzdravujúceho procesu detí, priekopníci terapeutickej a poradenskej práce v oblasti vzťahovej väzby na Slovensku. Radi by sme vám dali do pozornosti – na Slovensku prvý certifikovaný ucelený výcvik v DDP attachmentovej terapii a komplexný výcvik pre prácu s deťmi s poruchami attachmentu na poradenskej úrovni. Oba výcviky začínajú v roku 2020. 

 V spolupráci so zakladateľom Dyadickej vývinovej psychoterapie (Dyadic Development Psychotherapy -DDP) – excelentným odborníkom v práci s deťmi s poruchami attachmentu p. Danielom Hughesom a skúsenou praktičkou v oblasti attachmentu – lektorkou DDP Mgr. Janou Kovařovičovou a Attachmentovým centrom ATTA pripravujeme dva ucelené výcvikové programy zamerané na problematiku práce s deťmi, ktoré prežili komplexnú vývojovú traumu a trpia poruchami vo vytváraní citového puta – attachmentu.

Ide o unikátne výcvikové programy, které prepájajú najnovšie poznatky o vplyve komplexnej vývojovej traumy na vývoj mozgu zanedbávaných, týraných a zneužívaných detí (Daniel Siegel, Bessel Van der Kolk, Jonathan Baylin) s poruchami správania (Daniel Hughes), ktoré tieto deti často vykazujú. Účastníci programov sa zoznámia tak s možnosťami diagnostiky porúch attachmentu, tak s účinnými terapeutickými postupmi ako týmto deťom pomôcť. (Dyadic Developmental Psychotherapy – DDP, Theraplay, Filiálna terapia, využitie dotykové terapie, práca s traumou, spracovanie životnej histórie, kontakt s biologickou rodinou) a získajú autorské materiály k štúdiu.

Výcvik attachmentovej terapie na terapeutickej i poradenskej úrovni je limitovaný pre 20 účastníkov, obe skupinám začína výcvikový program v roku 2020, trvanie výcviku je naplánované na 1,5 roka. Všetky bližšie informácie, témy a harmonogram výcvikových stretnutí nájdete nižšie.

Ponuka 1 Výcvik pre poradenskú prácu
Čítať viac Čítať viac

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.