Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Vás pozývajú na odborný seminár Dieťa ako výzva, ktorý sa uskutoční v termínoch: 10. november / Zvolen, 27. november / Nitra, 9. november a 16. november / Košice. Seminár odporúčame pre vychovávateľov, profesionálnych rodičov, pracovníkov v oblasti výchovných problémov.

Účastníci budú mať možnosť získať informácie o najčastejšom problematickom správaní detí v náhradnej starostlivosti, poznať príčiny problémového správania detí v náhradnej starostlivosti, rozumieť problémovému správaniu detí ako spôsobu napĺňania ich potrieb, mať možnosť vnímať vlastné emocionálne reakcie na problémové správanie detí, poznať zásady efektívnej výchovy, poznať tipy pre zvládanie konkrétneho správania dieťaťa.

Pre prihlásenie a ďalšie informácie kliknite sem.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.