Я студент з України і мені потрібна допомога

Od 18.2.2022 vám opäť ponúkame vzdelávacie webináre s lektorkou Mgr. Zuzanou Bezákovou. Každé dva týždne budeme rozoberať nové témy, ktoré nie sú len zaujímavé, ale aj neustále aktuálne.

V dnešnej dobe sa čoraz viac detí a mladých ľudí uzatvára do seba. Častokrát práve preto, že zlyháva komunikácia. Tieto webináre vám pomôžu dieťa lepšie pochopiť a umožnia pohľad na rôzne situácie z inej perspektívy. Webináre sú určené pre vychovávateľov, riaditeľov, sociálnych pracovníkov a odborných pracovníkov CDR, odborných pracovníkov ÚPSVaR a širokú verejnosť.

Cena jedného webináru je 20€. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom Google formulárov, ktoré nájdete nižšie.

Budovanie dôvery a vzťahová osoba s dieťaťom a jej vyznám – 18.2.2022
Práca s klientom bez vybudovania dôvery a vzťahu je nemožná. Ako vybudovať dôveru a vzťah so zraneným dieťaťom? Dozviete sa aký postup a metódy pri komunikácii s dieťaťom zvoliť, ako klásť otázky a odpovedať na ne tak, aby váš vzťah s dieťaťom prosperoval.
Link pre prihlásenie

Klamstvo, krádeže a problematické správanie – 4.3.2022
Klamstvo, krádeže alebo inak problematické správanie sú bežným sprievodným javom rastu našich detí. Na tomto webinári si prejavy takéhoto správania prejdeme do hĺbky a pochopením ich príčin nájdeme cestu von zo zatvoreného kruhu neustále sa opakujúceho nevhodného správania. Všetky metódy, o ktorých sa tu dozviete, je možné aplikovať v praxi.
Link pre prihlásenie

Agresivita a závislosti u deti – 18.3.2022
Na základe pôsobenia pandémie a opatrení s ním spojenými, sa počas obdobia pandémie zvýšil počet prípadov agresívneho správania a závislostí u maloletých. Tento webinár sa vám pokúsi priblížiť problematiku spojenú s týmito typmi správania. Zároveň si priblížime postupy práce s takýmto dieťaťom.
Link pre prihlásenie

Puberta a jej úskalia – 1.4.2022
Dospievanie je spojené s mnohými úskaliami. Na poslednom webinári si priblížime spôsoby komunikácie, vďaka ktorým sa budete vedieť s dieťaťom zblížiť a pomôcť mu prejsť týmto zložitým obdobím.
Link pre prihlásenie

Tešíme sa na vás!❤

Pre viac informácií o našich vzdelávacích aktivitách kliknite sem.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.