Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločné stretnutie pracovníkov Úsmevu so sociálnymi pracovníkmi odd. sociálno-právnej ochrany a soc. kurately pod vedením Mgr. Karola Hertélyho, vedúceho odd. SPODaSK, sa uskutočnilo v utorok 10. októbra 2017 v priestoroch Úradu práce, soc.vecí a rodiny v Košiciach na Žižkovej ulici. Odborný tím novovytvoreného Centra podpory náhradných rodín predstavil rozbiehajúci sa projekt na podporu a sprevádzanie NR a zároveň zdôraznil možnosť vzájomnej spolupráce. V závere stretnutia sa otvorila diskusia a vzájomná výmena skúseností, kde sa poukázalo na nedostatky a limity pri práci s náhradnými rodinami. Obe strany vyjadrili ochotu pravidelne sa stretávať a vzájomne diskutovať o všetkom, čo by pomohlo náhradným rodičom v ich náročnom záväzku, vďaka ktorému však môžu mať mnohé deti rodinné zázemie a bezpečné prostredie.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.