Я студент з України і мені потрібна допомога

Regionálna pobočka v Nitre organizuje v termíne 25. Augusta  – 27. augusta 2014 v Lodenici Šaľa viacdňové vzdelávacie podujatie „Šťastná rodinka“. Podujatie je určené pre deti a ich biologických rodičov. Cieľom podujatia je podpora vzťahov medzi deťmi a ich biologickými rodičmi. Prostredníctvom  tohto podujatia im chceme vytvoriť priestor na opätovné nájdenie „cesty k sebe“, umožniť im bližšie spoznať svoje očakávania a potreby, utužiť vzťahy medzi nimi.

Chceme zároveň pracovať s rodičmi na rozvoji ich rodičovských zručností- prostredníctvom skupinových a zážitkových aktivít, ako aj individuálnymi konzultáciami o potrebách konkrétneho rodiča.

Predbežný program podujatia:

  • Deti vyrábajú darček pre rodiča, rodičia pečú a zdobia medovníkové srdiečko pre dieťa.
  • Spoločný kotol gulášu – rozvoj spolupatričnosti.
  • Písanie listu na tému :“ Ako ma vnímaš, aký podľa Teba som ? “, v ktorých rodičia opíšu silné stránky svojho dieťaťa  /kladné stránky/ako aj ich potreby /slabé stránky/s doporučeným, ako je možné sa v nedostatku zlepšiť. Taký istý list napíšu deti  svojim rodičom.
  • Rozvoj rodičovských zručností: prostredníctvom modelovej hry: Rodičom bude predstavených 5 situácií, v ktorých sa dieťa bude nevhodne správať –ako krádež v supermarkete atď. Rodičia budú mať za úlohu určiť, čo môže byť príčinou takéhoto správania.
  • Rolové hry: rodičia budú aktérmi v pripravených 3 konfliktných situáciách po zahraní týchto aktivít budeme analyzovať, ktoré riešenie problému bolo efektívne a aké komunikačné nedostatky sa vyskytli u rodičov počas modelovej situácie.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.