Я студент з України і мені потрібна допомога

Každú tretiu sobotu v mesiaci sa na pôde košického Úsmevu ako dar stretáva svojpomocná skupina náhradných rodín. Počas troch rokov fungovania skupiny nám mnohé deti vyrástli do pubertálneho veku a problémy súvisiace s ich výchovou sa začali množiť. Preto sme sa rozhodli spustiť rovesnícku skupinu pre dospievajúce deti z náhradných rodín. Vďaka štedrej podpore grantového programu „Hodina deťom“ Nadácie pre deti Slovenska sa nám ju podarilo v auguste tohto roka zahájiť úvodným motivačným táborom.

Na tábor prišlo 14 detí žijúcich v náhradných rodinách vo veku od 10 do 15 rokov. Cieľom pobytu bolo zmotivovať deti k ďalšej spolupráci na základe bohatého zážitkového programu. Pripravili sme im ochutnávku foriem našej práce (interaktívne zážitkové hry, rôzne tvorivé činnosti…) zoznámili sa s vedúcimi skupiny, ktorí vedú všetky ďalšie stretnutia a hlavne spoznali sa medzi sebou navzájom. Za tých päť spoločne strávených dní mohli mladí ľudia pocítiť, že na tomto svete žije viac detí s podobným osudom a že porozumenie, ktoré tak veľmi všetci dospievajúci vyhľadávajú môžu nájsť práve v rovesníkoch, ktorí si taktiež zažili, aké je to vyrastať bez svojho otca a mamy.

Kamarátske vzťahy medzi deťmi sa úspešne vytvorili a dnes môžeme s radosťou konštatovať, že motivačný tábor mal úspech a deti sa naďalej pravidelne stretávajú na rovesníckych skupinách a iných voľno-časových aktivitách. Projekt bude pokračovať zimným adrenalínovým táborom, ktorý bude zameraný na hlbšie sebapoznanie. V zimnej prírode bude na deti čakať mnoho adrenalínových aktivít, ktoré otestujú každého ako človeka aj skupinu ako tím. Chceme deťom priniesť silné zážitky, ktoré v nich budú pôsobiť aj po skončení 4 denného zimného tábora a budú sa môcť priebežne spracovať na ďalších stretnutiach skupiny.

V lete 2009 by sme chceli využiť dramatickú výchovu a pozrieť sa bližšie na vzájomné vzťahy medzi deťmi. Tento 5 dňový tábor bude jednou veľkou divadelnou hrou, v ktorej budú účinkovať samotné deti podľa svojich scenárov pod dohľadom odborníka.

Dospievanie je jedným z najťažších období života pre každého človeka. Obzvlášť ťažké je pre deti, ktoré sa pokúšajú postaviť na vlastné nohy bez toho, aby mohli vychádzať zo svojich koreňov. Sme veľmi radi, že vďaka tomuto projektu ich môžeme sprevádzať v hľadaní pevných základov, na ktorých môžu položiť svoje životy. Ďakujeme.

P.S: Ak ste náhradným rodičom dieťaťa vo veku 10-15 rokov, bývate v Košickom kraji a zaujali Vás aktivity nášho projektu, budeme radi, ak svoju ratolesť zapojíte. bližšie informácie získate na t.č. 0905 960 293, alebo na mailovej adrese .

Autorka: Katarína Ontková, Úsmev ako dar Košice

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.