Я студент з України і мені потрібна допомога

Viete, kto tvorí kľúč k pomoci rodine? Prečo treba zintenzívniť podporu biologickej rodiny, hoci tá zlyháva? Zaujíma Vás, ako funguje spolupráca tých, ktorí pomahájú rodinám v kríze a aké zlepšenia by prijali? A čo sú konferencie Mosty k rodine organizované Úsmevom ako dar?

Dozviete sa!
11.06.2007, v pondelok o 11.00 hod. v Hoteli Kyjev rozprúdia diskusiu o vlastných skúsenostiach a potrebe sieťovania na tlač. besede Úsmevu ako dar tí, ktorí k téme majú čo povedať:

Ing. Ľudmila Kolláriková, námestníčka generálneho riaditeľa ÚPSVaR,

Katarína Výbochová, riaditeľka detského domova v Dunajskej Strede,

Jozef Pápay, psychológ (so skúsenosťami s delikventnou mládežou), majstertréner PRIDE-u, podnikateľ, no predovšetkým otec

a

Katarína Minarovičová, je autorkou a koordinátorkou 3 projektov sanácie biologických rodín,do ktorého bolo zaradených 41 rodín. V týchto projektoch je poskytovaná starostlivosť 122 deťom.

autor: Jana Bajnoci

foto: archív SPDDD Úsmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.