Я студент з України і мені потрібна допомога

Nečakaný darček priletel akoby priamo z neba do nášho prirpavovaného krízové centra v Dolnom Kubíne. To čo sa stalo 16.júna sme u nás na Úsmeve možno ešte nezažili. O krásne prekvapenie sa postarala spoločnosť Taxback a jej zamestnanci, ktorí nám z dňa na deň darovali na dostavbu krízovému centra v Dolnom Kubíne stavebný materiál, celú kuchyňu s vybavením a sanitárne vybavenie.

V súčasnosti sa stále viac ľudí ocitá v neriešiteľných zložitých životných situáciách. Stále viac a viac ľudí potrebuje podporu, pomoc a možnosť vzdelávania sa, aby sa mohli znova zaradiť do bežného spoločenského života. Súčasná každodenná situácia aj v Žilinskom samosprávnom kraji a jeho okolí ukazuje na aktuálnu potrebu poskytovania sociálnych služieb ohrozeným skupinám občanov: osamelým rodičom s deťmi, mladým ľudom po ukončení ústavnej výchovy ako i maloletým deťom vyňatým z rodiny, ktorá zlyháva.

Z našich dlhoročných skúseností vnímame, že je potrebné spojiť sociálne služby, servis a starostlivosť o rodinu a deti pod jednu strechu. Vytvorením komplexného centra s potrebnými sociálnymi, diagnostickými, psychologickými, ale aj zdravotnými službami chceme napomôcť vzniknutej situácii rodín v kríze. Sociálne zariadenie (centrum), ktoré by komplexne riešilo situáciu rodiny a detí pod jednou strechou v našom regióne chýba.

Vybudovaním Centra pre rodinu v Dolnom Kubíne chceme poskytnúť rodinám kvalitné sociálne služby, servis alebo ubytovanie na čas potrebný na preklenutie vzniknutej krízovej situácie a problémov. Preto prostredníctvom tímu odborníkov chceme pomôcť zlepšiť zložitú životnú situáciu ľudí nachádzajúcich sa v rôznych krízach a životných rodinných problémoch. Okrem samotného riešenia už vzniknutých krízových prípadov jednou z našich priorít je aj prevencia a zabraňovanie vzniku týmto krízam. Okrem pomoci ľuďom, budeme dbať aj na potrebnú informovanosť, vedomosti a zručnosti zdravých rodín, aby sa do podobných situácií v budúcnosti nemuseli dostať.

Hlavným zámerom projektu je pomôcť budovať zdravé rodiny. V postupných fázach v Rodinnom centre budeme zriaďovať zariadenia sociálnych služieb, ktoré budú komplexne riešiť vzniknuté sociálne situácie detí a rodín.

Ďakujeme spoločnosti Taxback za neoceniteľnú pomoc pri zariaďovaní vnútorných priestorov Centra a pri stavebných prácach na tomto Centre. Veľmi si vážime, tak rýchlo zareagovala na potrebu pomôcť nám. Oceňujeme osobný prístup zamestnancov spoločnosti, ktorí nám ochotne a nezištne pomohli darovaný materiál naložiť do kamióna. Za moje pôsobenie v našej organizácii som sa s takýmto prístupom a promptnosťou riešenia problému ešte nestretla. V mene rodín a detí, ktorým naše Centrum pre rodinu v budúcnosti pomôže veľmi pekne ďakujeme celej spoločnosti Taxback a jej zamestnancom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

www.taxback.com

Autor: Mária Périová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.