Я студент з України і мені потрібна допомога

Piatkové popoludnie sa pre náhradné rodiny z Trenčianskeho kraja začalo nezvyčajne. Stretli sa s inými rodinami prežívajúcimi podobný osud,  dobrovoľníkmi a odborníkmi z Úsmevu ako dar v krásnej prírode na Ranči pod Bobicou. Víkendové podujatie  v dňoch 20. – 22. septembra 2013 im ponúkalo ďalšie vzdelávanie v oblasti náhradnej starostlivosti, ale aj priestor na zdieľanie každodenných radostí, starostí a skúseností.

„Na začiatok si každý napísal svoje očakávania, aby sme, prípadne, náš pripravený program mohli po vzájomnej dohode korigovať. Dohodli sme si pravidlá, a tiež sme si vyrobili ʽPoštu  pre nás ̓. Je to herná aktivita, pri ktorej si môžeme uvedomiť, aká dôležitá je pochvala a ocenenie nielen pre deti žijúce v náhradných rodinách, ale aj pre náhradných rodičov,“ uvádza psychologička Barbora Kotríková z pobočky Úsmev ako dar v Prievidzi.

Hlavnú tému podujatia predstavovala problematika etnickej a kultúrnej rôznorodosti. Vzhľadom na to, že v danej skupine náhradných rodín prevládajú deti rómskeho pôvodu, sústredil sa odborný program na tému Špecifiká rómskeho etnika. Náhradní rodičia si mohli pozrieť prezentáciu s názvom Spoznajme sa a diskutovať na námety: „Ako naše Rómstvo ovplyvňuje naše rozhodovanie?“ a „Rómske dieťa v starostlivosti – praktické skúsenosti“. Odborný blok viedla skúsená lektorka programu PRIDE a odborníčka na uvedenú problematiku Jolana Nátherová. Spontánnu debatu facilitovali aj psychologička Barbora Kotríková a sociálna pracovníčka Jana Kocanová.

Odborný program dopĺňali workshopy zacielené na podporu kultúrnej identity a sebahodnoty.  Psychologička zodpovedala náhradným rodičom všetky otázky týkajúce sa vývinových oneskorení detí v náhradnej starostlivosti a sociálna pracovníčka si pripravila svoje postrehy k téme sprevádzanie a podpora náhradných rodín.

Okrem vzdelávania mali rodiny dostatok času aj na spoločné zážitky v atraktívnom a podnetnom prostredí ranču. Spoločná návšteva mini zoologickej záhrady a prechádzky po okolí poskytli rodičom a deťom príležitosť obohatiť ich vzťah o ďalšie príjemné chvíle. Bol to čas vhodný na pozorovanie, prejavovanie emócií, aktívne počúvanie a následnú interpretáciu. Členovia odborného tímu doplnili náhradným  rodičom chýbajúce súvislosti, poskytli im povzbudenie a priestor na potrebnú ventiláciu. Neformálna atmosféra všetkých uvoľnila a prispela tak k obojstrannej otvorenosti a úprimnosti. V príjemnom duchu sa niesla aj večerná opekačka, na ktorú sa deti už tradične veľmi tešili.

„Opekačku nám spestrili hra na gitare, v podaní jedného z náhradných rodičov, a hra na husliach jedného z detí. Spoločne sme si zanôtili a pokračovali v témach, ktoré v rodičoch zarezonovali, alebo ktoré v sebe nosili už dlhšie a potrebovali sa o nich porozprávať,“  dodáva Jana Kocanová.
Deťom sa venovali rodičia, ale aj dobrovoľníci, ktorí boli vždy po ruke. Sprevádzali deti na ich výletoch za zvieratkami a dávali pozor, keď ich kŕmili, hladkali a spoznávali zákutia zvieracej ríše. Pripravili s nimi program pre rodičov, v rámci ktorého mohli predviesť svoju šikovnosť a nadanie.
Očakávania detí, rodičov, dobrovoľníkov i odborníkov víkendový pobyt na Ranči pod Bobicou určite splnil. Všetci sa zhodli, že takéto viacdňové vzdelávacie pobyty sú pre náhradné rodiny veľmi potrebné. Dodávajú rodičom odvahu a silu pokračovať v ich náročnom poslaní a prehlbujú väzby medzi rodičmi a deťmi tým najprirodzenejším spôsobom – spoluprežívaním.

PD vikendovka NR 003PD vikendovka NR 004PD vikendovka NR 006

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.