Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar organizovala tlačovú besedu, ktorá sa konala v utorok 13.marca o 10.00 hod v Hoteli Devín.

Udialo sa tak pri príležitosti 25. výročia činnosti Spoločnosti Úsmev ako dar. Beseda bola spojená s prezentáciou jedinečného výskumu, ktorý sa uskutočnil vďaka iniciatíve Úsmevu ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny s názvom „profil rizikovej rodiny v kontexte príčin vyňatia detí z pôvodnej rodiny“.

Spoločnosť predstavila vzrušujúci príbeh organizácie, ktorá sa zo skupiny nadšencov organizujúcej vianočnú besiedku pre deti z detských domovov stala jedným z kľúčových iniciátorov zmien v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci rodinám v kríze.

Príčiny vyňatia detí z rodiny prezentovali a na otázky novinárov a verejnosti odpovedali:
– Doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD, predseda Spoločnosti,
– Mgr. Štefan Žarnay, manažér pre koncepciu náhradnej starostlivosti
– Ing. Ľudmila Kolláriková, námestníčka generálneho riaditeľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny
– pán Július Hron, podpredseda a zakladateľ Úsmevu ako dar.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tlačovej besedy zúčastnili. Ďakujeme tiež vedeniu hotela Devín za to, že nám umožnilo besedu uskutočniť.

Autor: Janka Bajnoci, Úsmev ako dar

Foto: Janka Bajnoci

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.