Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 18.10.-20.10.2010 sa na pôde Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila verejná zbierka Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Zbierka sa niesla v duchu motta „…daruj a budeš obdarovaný…“.

Prispievatelia si neodniesli len krásnu pohľadnicu, ale najmä dobrý pocit, že aj ich príspevok pomôže pri realizácii širokej palety aktivít pre ohrozené deti a deti v náhradnej starostlivosti. Okrem toho mali študenti možnosť informovať sa o aktivitách organizácie, ktorá je najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou organizáciou pre podporu detí žijúcich v náhradnej ústavnej starostlivosti na Slovensku. V priebehu troch dní sa podarilo vyzbierať sumu 241,33 €. Všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť, ďakujeme. Viac informácií o Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar nájdete na stránke organizácie www.usmev.sk. Prípadní záujemcovia o dobrovoľníctvo môžu kontaktovať regionálnu pobočku:

Zdroj: http://www.fsvaz.ukf.sk

Ďakujeme!

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.