Я студент з України і мені потрібна допомога

15. máj 2008 sa uskutočnil už 6. ročník verejnej finačnej zbierky 1 deň úsmevu na Slovensku. Finančné prostriedky vyzbierané prostredníctvom zbierky budú použité na zlepšenie kvality života detí, na podporu náhradného rodičovstva a na anjelský program Spoločnosti.

Našim cieľom je, aby sa verejnosť dozvedala viac o potrebách detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Je nespochybniteľné, že dnes to už nieje iba materiálne zabezpečenie, ktoré deti najviac postrádajú.

13 608 detí na Slovenku žije mimo vlastnej biologickej rodiny.
4 709 detí žije v detských domovoch.
1 274 detí žije v inej forme ústavnej starostlivosti.
56 % týchto detí má šancu vrátiť sa do pôvodnej rodiny.

Úsmev ako dar dáva týmto ohrozeným deťom šancu prežiť dôstojný a plnohodnotný život. Pomáhame im pripraviť sa na samostatný život po odchode z detského domova.

Záleží nám na týchto deťoch!

Prispejte našim dobrovoľníkom v uliciach Vášho mesta. Získané peniaze budú použité na pomoc týmto deťom a na navrátenie dieťaťa z detského domova do rodiny a na zabránenie jeho vyňatia. ĎAKUJEME!

Prehľad vyzbieraných peňazí z jednotlivých regiónov za rok 2008

Košice: 243 282,- Sk
Prešov: 193 958,50,- Sk
Prievidza: 127 878,- Sk
Dolný Kubín: 153 769,50,- Sk
Banská Bystrica: 126 007,50,- Sk
Nitra: 150 284,- Sk
Trnava: 123 595,- Sk
Bratislava: 495 885,- Sk

Slovensko spolu: 1.614 659,50,- Sk

V mene detí z detských domovov ĎAKUJEME všetkým zúčastneným, ktorí pomáhali zbierať a hlavne tým, ktorí prispeli.

Špeciálne poďakovanie v Bratislavskom kraji patrí Gymnáziu sv. Uršule, ktorej žiaci vyzbierali najvyššiu sumu v rámci škôl, a to 50.929,50,- Sk a dvojici žiačok, Paule Italy a Michaele Drábovej z Gymnázia školských bratov, ktoré vyzbierali sumu 9.178,- Sk. Ďalej ďakujeme našim dobrovoľníkom, Jaroslavovi Filovi a Tomášovi Haluškovi, ktorí vyzbierali sumu 13.067,- Sk. Taktiež ďakujeme Adele a Sajfovi, Juniorovi a Katke Hasprovej za ich podporu a pomoc pri zbieraní.

Zoznam škôl, ktoré nám pomáhali zbierať:

Bratislavský kraj (.xls)

Fotogaléria:

Naša urnička

Adela a Sajfa

 Junior a Katka Hasprová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.