Centrá pomoci

Mapa centra SKUA 20171121 

 Útulok pre rodiny v núdzi v Bratislave Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej LužnejCentrum Dorka vo ZvoleneSociálny dom sv. Norberta v Jasove

 

 

 

 

 

Centrum Dorka v KošiciachCentrum Dorka v PrešoveVincentínum Košice - Šaca

 

 

 

 

 

 

 

CENTRÁ PRE ROZVOJ RODINY

Hlohovec 2Centrum pre rozvoj rodiny - Hlohovec
V apríli 2011 sme v Hlohovci otvorili Centrum pre rozvoj rodiny. Po polročnom fungovaní má Centrum 244 členov, ktorí sa podľa vlastného výberu zapájajú do programu. Je otvorené každý pracovný deň a približne 4x do týždňa je tam odborný program. Plánujeme centrum rozšíriť o kluby náhradných rodín.

Fun Club FortunaFun Club Fortuna
Nízkoprahový klub v bratislavskej ubytovni Fortuna vedú dobrovoľníci a terénni sociálni pracovníci Spoločnosti Úsmev ako dar. Názov Fun Club mu vymysleli deti, ktoré ho navštevujú. Medzi hlavné činnosti klubu patrí organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, zameraných na rozvoj ich osobnosti, tvorivosti a nadania. 

centrum mak detiCentrum MAK - Trnava
Centrum MAK na Coburgovej ulici v Trnave v súčasnosti poskytuje svoje služby 26 rómskym rodinám.Deti z týchto rodín vo veku 3-7 rokov pravidelne navštevujú krúžky, kde sa im venujú animátori a dobrovoľníci. Cieľom je rozvíjať detskú tvorivosť, ich manuálne aj sociálne zručnosti. Ich rodičom poskytujeme odbornú pomoc a sprevádzanie.

 

 PROJEKTY NA ZAKARPATSKEJ UKRAJINE

Detský domov SerednéDetský domov sv. Alžbety a Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Seredné - Zakarpatská Ukrajina
Rodinný detský domov na Ukrajine v obci Seredné je zameraný na poskytovanie individuálnej starostlivosti opusteným deťom, ktorým bola súdom nariadená ústavná výchova s cieľom zabezpečiť ich zdravý vývoj, vzdelanie a prípravu na zaradenie sa do samostatného života.

Detský domov - Storožnica - Zakarpatská Ukrajina
Pomoc utečeneckým rodinám na Ukrajine 

 

V krízovom centre Dorka v Prešove máme nádhernú kaplnku už aj s bohostánkom

Požehnanie nového bohostánku na prešovskej DorkeOtec arcibiskup Mons. Ján Babjak, SJ metropolita požehnal nový bohostánok v kaplnke Panny Márie Guadalupskej v krízovom centre Dorka v Prešove. Ako uviedla Ing. Jolana Šuleková, riaditeľka siete krízových centier Dorka na Slovensku: „Je to náš prvý bohostánok v sieti našich centier pomoci. Máme veľkú radosť z toho, že sa nám dostalo práve takej milosti, že živý Kristus bude prebývať priamo u nás, v blízkosti trpiacich ľudí. Život a každodenná prax nám ukázali, že častokrát jedinou cestou na zlepšenie situácie rodín a detí v našich centrách je cesta viery a nádeje v nášho Spasiteľa.“

Čítať viac...

Útulok pre rodiny v núdzi v Bratislave pomáha rodinám a mladým dospelým v núdzi

Útulok pre rodiny v Bratislave

Centrum pre obnovu rodiny v Bratislave je zriadené ako útulok pre rodiny a deti podľa § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Poslaním centra je pomáhať rodinám a mladým dospelým v krízových životných situáciách, do ktorých sa dostali. Kapacitu zariadenia je 20 osôb v 4 samostatných bytových jednotkách. Ochrana a podpora týchto rodín, ich celistvosť, funkčnosť a duchovná obnova sú základné ciele našej činnosti.

Čítať viac...

Otvorili sme prvú časť centra pomoci deťom a rodinám v núdzi na periférii mesta Košice

Otvorenie centra pomoci Vincentínum v Košiciach - ŠaciKošice – Šaca, 20. september 2018 – Po ročnom plánovaní a necelom ďalšom roku výstavby NADÁCIA DeDo v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar uviedla do života svoje ďalšie miesto pomoci rodinám v zložitých životných situáciách. Vďaka prvotnému daru vincentínskej rodiny v Mestskej časti Košice - Šaca na pozemku s už viac ako 100 – ročnou charitatívnou tradíciou vyrástla prvá časť krízového centra Vincentínum. Jeho prvé dve samostatné bytové jednotky požehnal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

Čítať viac...

Otec arcibiskup Zvolenský navštívil krízové centrum pre rodiny v núdzi v Prešove

Otec arcibiskup Zvolensky na Dorke 4Počas prebiehajúceho Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský zavítal na plánovanú návštevu prešovského krízového centra Dorka. Otec arcibiskup sa stretol nielen s pracovníkmi krízového centra, ktorí mu detailne predstavili fungovanie tohto v regióne veľmi potrebného núdzového bývania s podpornými službami pre viac ako 80 rodičov a ich deti, ale navštívil aj mnohé ohrozené rodiny aj osobne.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.